fbpx

Výstavní zahrada v Lodži

virtuální procházka

Zahrada v Lodži zaujímá plochu o rozloze více než 2 500 m2.

Originální úpravy exteriéru, s nimiž se v této zahradě setkáme, prezentují mimo jiné novinky z nabídky firmy Libet.

Zóny různých stylů (městská, rustikální, moderní) a tematická zákoutí (vodní, galaktické, zenové a několik dalších) představují zajímavá řešení, která jsou často nestandardní jak z hlediska stylového, tak z hlediska funkčního.
O tom, že i prvky z betonu mohou stylově zapadat do jakéhokoli prostředí, stojí za to přesvědčit se na vlastní oči. Ve výstavní zahradě v Lodži čeká návštěvníky více než 2 500 m2 inspirace.


Městská zóna

Tato část zahrady celou expozici otevírá a návštěvníkům předkládá několik možností úprav okolí domu v městském prostoru. Nápadité využití terénních nerovností podtrhuje charakter místa a zvyšuje estetickou a užitkovou hodnotu městské krajiny. Příklad černobílé úpravy je inspirován nejnovějšími trendy, které spatřují hodnotu právě v takovýchto kompozicích.
Čisté, grafické schéma povrchu dělí prostor na různé zóny. Vysoké prvky zpevňující svahy podtrhují rozdíly v úrovních terénu. Výslednou hodnotu takového projektu ovlivňuje do značné míry kvalita použitých materiálů. Dlažební kostky a terasové dlaždice v kombinaci s přírodní kamennou drtí dodají eleganci i té nejjednodušší úpravě. V tomto případě zašel projektant ještě o krok dál.
Rozhodl se totiž vyzvat dětské obyvatele města a jejich rodiče k interakci a nabídnout jim několik možností, jak v zahradě trávit volný čas. Šachy na čerstvém vzduchu, skákání panáka, hra na honěnou kolem koulí nebo hra na schovávanou, k níž vyzývají rozměrné panely vyrůstající přímo ze země – to jsou jen některé z nich.


Moderní zóna

Velké jednoduché formy a černo-bílé ladění, to jsou vlastnosti připisované modernímu, minimalistickému stylu. Šedá barva se po letech odmítání vrací, a to v plném lesku. Je to přímo triumf šedé v jejích nejlepších podobách. Různé odstíny a struktury – od bílé po tmavě grafitovou a od hladkého povrchu po silně zdrsněný – vnášejí do zdánlivě asketických úprav velice zajímavé prvky. Šedé tóny se dobře pojí s kovem a sklem a zároveň podtrhují krásu dřeva a jemnost zeleně. Díky nestandardnímu způsobu kladení dlaždic Maxima vznikají na terase široké spáry, které je možno vyplnit štěrkem nebo trávou. Výrazným akcentem této zóny je originální pergola z gabionů.


Rustikální zóna

Útulný a osobitý dům se zahradou – to byla inspirace pro vznik rustikální zóny. Zlatě a rašelinově hnědé barvy kruhů z cihel a kamenů se snoubí s pískově hnědým povrchem terasy. Zelené koruny stromů poskytují příjemný stín a červené keře ladí s barvami malé architektury. Štípané cihly a kameny z kolekce Libet Completto mají vzhled přírodního štípaného kamene, takže podtrhují romantickou atmosféru zahrady. Součástí kompozice je i speciálně vybraná houpačka.


Zahradní zóna

V zahradě či parku představuje jeden z nejdůležitějších prvků kompozice samotná příroda. Aby nás však zeleň stále uchvacovala svou krásou, musíme jí věnovat pravidelnou péči. V zahradní zóně se jako strážci pořádku tyčí vysoké štípané palisády, které vymezují hranice širokého chodníku. Sloupky připomínající přírodní kámen tvoří kompaktní zídku, jež odděluje trávník a keříky od velkoryse koncipovaných cestiček. Zlatavá barva chodníků a jejich jemné linie vtiskují zahradě odpočinkový, procházkový charakter. Tento princip organizace prostoru se výborně osvědčuje také na větších plochách, například v městských parcích.


Zenová zóna

Minimalistické zahrady v zenovém stylu se dnes nejčastěji objevují v sousedství moderních staveb z betonu a skla. Jednoduchost, úspornost výrazových prostředků a symbolismus, jež jsou pro tento způsob úpravy zahrad charakteristické, nacházejí odezvu i v současných interpretacích. Zenový postoj vůči světu spočívající v příjímání věcí takových, jaké jsou, je spojen s odmítáním nejrůznějších ozdob a dekorací. Z kompozice rostlin, vody a skal vyzařuje harmonie a elegance a současně respekt vůči přírodě. Safírové sklo uvězněné v gabionu symbolizuje vodu. Doprovázejí ho jednoduché formy ze světlého kamene. Uspořádaná zeleň podtrhuje přítomnost země. Celek tvoří klidné zákoutí – současnou úpravu prostoru v zenovém stylu.


Galaktické zákoutí

Hlavním aktérem galaktické úpravy je oblíbená drobná dlažební kostka Piccola. Sestava kostek lichoběžníkového tvaru umožňuje tvořit oblouky a kruhy s libovolným poloměrem a kompozice, u nichž je jediným limitem autorova fantazie. Ozdobné koule symbolizující planety jsou ve většině případů zahradní lampy, pouze jedna z nich, polokoule ležící uprostřed kompozice, je vyrobena z architektonického betonu a představuje prvek kolekce Libet STAMPO. Součástí galaktického zákoutí jsou i štípané palisády, z nichž je postavena zídka okolo terasy. Prvky tvořící přední stranu oplocení jsou uloženy nestandardním způsobem – vodorovně. Díky tomu je lemování galaktického zákoutí spojité a zvýrazňuje kresbu povrchu.


Zákoutí Feng-Šuej

Voda v pohybu představuje životodárnou energii, která pomáhá dosáhnout úspěchu, dostatku a osobního štěstí. Ve feng-šuej symbolizuje tyto hodnoty volně tekoucí potok. Voda v pohybu a zaoblené tvary cestiček a prvků malé architektury jsou předpokladem volného proudění pozitivní energie v zahradě. Teplé barvy štípaných kamenů a pískovcový povrch tesaných dlaždic harmonicky doplňují jednoduchou úpravu tohoto zákoutí. Jeho magičnost podtrhuje plastika s názvem Endless Ribbon (Nekonečná páska) symbolizující nekonečno.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA