fbpx

Výstavní zahrada
v Libiążi

virtuální procházka

Tato zahrada firmy Libet vznikla jako druhá, po výstavní zahradě v Lodži.

Nachází se na území výrobního závodu ve městě Libiąż (čti libjonž) v Malopolském vojvodství na ploše o rozloze 1 500 m², z čehož asi 1 200 m2 zaujímají dlážděné povrchy a objekty malé architektury. Zbývající plochy jsou osázeny svěží zelení, která přirozeně podtrhuje barvy a strukturu dlažebních kostek a dlaždic.


Zóna Alenky v říši divů

Jedná se o nejtajemnější a současně nejrafinovanější část zahrady v Libiążi. Podobně jako svět ve slavné knížce Lewise Carrolla je i Alenčina zóna plná tajemných zákoutí, překvapivých kompozic a osobitého, neopakovatelného kouzla.
A podobně jako Alenka, která se nečekaně ocitla v tajemné říši divů, pronásleduje bílého králíka, je i návštěvník Alenčiny zóny veden zvědavostí, s níž odhaluje další a další překvapení. Pro tuto zónu je charakteristická pestrost – hnědé a béžové tóny jsou kombinovány se světlými a tmavými odstíny šedi a fantazijní tvary, kruhy různých velikostí, se spojují do tajemných kompozic; cestička se stáčí a klikatí a vede návštěvníka tajemným světem plným zázraků a kouzel.
Prvky, s nimiž se lidé cestou setkávají, upoutají pozornost, ale neprozradí hned svůj účel. Použité povrchové materiály a architektonická řešení dokonale vystihují atmosféru místa na hranici snu a skutečnosti.


Klasická zóna

Tato zóna má rysy provensálského a italského stylu. Dlážděné plochy a prostorové prvky, které se v ní nacházejí, navozují atmosféru sluncem rozpálených středomořských zákoutí a zároveň na vás dýchnou vůní levandule a bylinek, jak to známe z jižních oblastí Francie.
Kamenná architektura, jež je pro provensálskou krajinu typická, se v zahradě Libet Design uplatnila v podobě zdi s průchodem zaklenutým do oblouku, efektních opěrných zídek a přepážek, teras, širokých schodů a vyvýšenin.

Nechybí ani vinný sklípek, protože Provence je známá nejen jako kraj levandule a tymiánu, ale i jako kraj vynikajícího vína. Naopak volně se stáčející linie, objekt připomínající fontánu, betonové květináče a povrchy evokující představu sluncem rozpálené půdy – to jsou již prvky z oblasti italské klasiky, které vnášejí do klasické zóny pocit vzduchu tetelícího se horkem. Všechny prvky této zóny mají pastelové odstíny a působí stejně teple a přirozeně jako ve středomořských krajinách.


Moderní zóna

Moderní zóně vládne široká paleta šedých odstínů a velké rozměry terasových dlaždic a dlažebních kostek, ať už tvoří dlažbu nebo pokrývají prostorové moduly.
Úpravu doplňují jednoduché, geometrické tvary malé architektury, které jí dodávají eleganci.

Geometričnost a šedé ladění nepůsobí v tomto případě ani jednotvárně, ani nudně. Právě naopak, moderní zóna zaujme bohatstvím odstínů, tvarů a nestandardních řešení a překvapí návštěvníka vyvoláním libých pocitů a estetických dojmů. Na vlastní oči se v ní můžete přesvědčit, jak velké množství tónů má šedá, protože zde koexistují v dokonalé harmonii odstíny světlé (popelavě šedá, bianco carrara, beige) i tmavé (titanově, antracitově či grafitově šedá nebo grigio).

Přesvědčivě působí i velké rozměry dlažebních kostek a dlaždic, které jsou nápaditým způsobem sestaveny do podoby dlažby nebo vyvýšených stupňů, zídek a zdí. Moderně upravená část zahrady v Libiążi je živoucím důkazem toho, že dlaždice a dlažební kostky mohou být vhodným materiálem rovněž ke stavbě laviček, sedátek, a dokonce i letních interiérů, jako jsou například kuchyně nebo místa určená ke grilování. Prvky z architektonického betonu jsou pro takový prostor skvělou dekorací.


Rustikální zóna

Tato zóna upoutá návštěvníka uvolněnou dekorativností a návazností na venkovský styl, díky čemuž vyvolává vzpomínky na babiččinu zahradu nebo prázdniny strávené na venkově. Působí hřejivě, přátelsky, klidně a bezpečně – navozuje prostě přesně takové pocity, po jakých touží obyvatelé měst uštvaní každodenním shonem.

Nejvýraznějším prvkem rustikální zóny je tzv. suchý potok – objekt připomínající potůček, který tak často bublá ve venkovských zahradách. Jeho pomyslné břehy tvoří palisády a štípané prvky v teplém odstínu pastello a jeho dno je vystláno oblázky různých velikostí. Potůček líně meandruje zahradou, jakoby mimochodem se stává její osou a dělí prostor na části upravené v různých stylech.

Rustikální zóna sálá teplem domácího krbu a každé její zákoutí vyvolává v mysli venkovské obrazy a vzpomínky na šťastné dětství. Použité dlažební kostky mají starobyle vyhlížející zdrsnělý povrch a pórovité cihly a palisády s nepravidelnými okraji připomínají svou strukturou štípaný kámen, což ještě více podtrhuje působivost celé kompozice.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA