Fasáda představuje velmi důležitý architektonický prvek a výběr materiálu, z nějž bude vytvořena, závisí především na estetických požadavcích. Tvar, barva a struktura výrobků vytvářejí společně estetický akcent a zároveň podtrhují charakter daného prostoru. Zatímco ke strohé, nezdobené architektuře se nejlépe hodí srozumitelná minimalistická řešení, v případě historizujícího slohu je vhodné použít výraznou formu, která nebude narušovat přirozený rytmus architektury.