fbpx

Údaje o firmě

Libet S.A.

ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373276
NIP 525-242-24-24
Základní kapitál (včetně zaplaceného) 500 000,00 zł

Sídlo společnosti
tel.: +48 (71) 33 51 101
fax: +48 (71) 33 51 100

Libet - Producent Kostki Brukowej