Zásada kladení dlažby ze tří palet

Během dláždění je třeba vždy kombinovat kostky ze tří různých palet. Je to jediný způsob, jak se vyhnout tomu, aby ve vydlážděném povrchu vznikaly plochy různých odstínů.

Tento nežádoucí efekt vzniká proto, že dlažební kostka je přírodní výrobek, u nějž dochází ke kolísání odstínu.

V případě dlažebních kostek Colormix je třeba vybírat kostky z palet svisle. Tímto způsobem lze i při drobných odchylkách v odstínu a výšce jednotlivých kostek dosáhnout stejnorodého vzhledu dlažby.