Úprava povrchu bez předchozího vypracování projektu

Tato chyba bývá nejčastější příčinou esteticky chabého výsledku. Zároveň znemožňuje správný odhad potřebného množství materiálu. Tento názor sdílí i Stanisław Kwityński, majitel firmy Novum z Katovic.

Projekt úpravy povrchu umožňuje přesně vypočítat potřebné množství dlažebních kostek i s přihlédnutím k ořezávání. Proto je důležité oslovit kromě specializované dlaždičské firmy také projektanta povrchů. Renomovaní výrobci dlažby poskytují tuto službu bezplatně, v rámci prodeje svých výrobků.

Pokládka dlažby bez předchozího vypracování projektu může vést ke vzniku vzorů a tvarů, které neodpovídají našim představám – dodává Piotr Nowak, majitel firmy Stone&Design z Vratislavi.