Ošetřování a údržba

Údržba povrchu z dlažebních kostek spočívá v jejich pravidelném zametání, občasném omývání vodou, odstraňování nečistot a případném doplňování spár.

Povrch z betonových kostek nevyžaduje žádné speciální údržbové činnosti.
Při pravidelném generálním úklidu vám čištění dlažebních kostek výrazně ulehčí speciální zařízení, která jsou k této práci určena.

K ošetřování povrchu z betonových dlažebních kostek nebo terasových dlaždic je dále možno použít chemické prostředky k impregnaci betonu. Většina z nich snižuje nasákavost povrchu kostek a zintenzivňuje jejich barvu. Tržní nabídka je široká a kromě výrobků dostupných v celé zemi existují i prostředky, které jsou distribuovány lokálně. Nejlepší je zeptat se přímo pracovníků dlaždičské firmy, kteří doporučí pro danou dlažbu spolehlivě ten nejvhodnější prostředek. Před nanesením přípravku na celý povrch doporučujeme vyzkoušet jeho působení na malé části.

Při odstraňování sněhu nebo ledu v zimním období nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly povrch kostek poškodit. Můžete použít odmrazovací přípravky, ale pozor – jejich intenzivní používání může vést ke změnám barvy povrchu, či dokonce k olupování jeho horní vrstvy.