Není barva jako barva

Charakteristickou vlastností výrobků z minerálních surovin je jejich barevná jedinečnost. Každý výrobce má samozřejmě stálou nabídku barev, ale je třeba si uvědomit, že v rámci jedné barvy se mohou objevovat malé rozdíly v odstínech.

Dlažební kostky vznikají z přírodních surovin a rozdíly v odstínech jsou přírodním jevem. Někdy stačí jiný odstín použitého písku, a barva dlažebních kostek z různých výrobních sérií se od sebe mírně liší. Proto je velmi důležité spočítat si množství potřebného materiálu předem.

Chcete-li se vyhnout problémům vznikajícím při doplňování chybějícího materiálu, naplánujte si co největší nákup už v etapě návrhu. Jen tak budete mít jistotu, že barvy všech ploch budou stejnorodé.