Jak připravit podklad?

Nedostatečně zpevněné podloží, špatně provedený podklad, nesprávně zvolený materiál – to všechno může časem vést k propadání povrchu a ke vzniku nerovností.

Kvalitní, profesionálně připravený podklad musí mít tloušťku 15–45 cm (v závislosti na druhu podloží a předpokládané zátěži) a musí být tvořen štěrkem o frakci 30–60 mm.

Na tento podklad je třeba nanést podsyp o tloušťce 3–5 cm z písku o frakci do 2 mm, eventuálně kamenné drti nebo drobného štěrku o frakci 1–4 mm nebo štěrkopískové směsi o frakci 0–7 mm. Špatně připravené podloží se bude propadat. Podloží musí mít speciálně připravenou půdu. To vše ovlivňuje odolnost a vodopropustnost povrchu.

„Každá cesta má takovou hodnotu jako její podklad,“ zdůrazňuje Janusz Ostęp, majitel firmy El-San z Lublinu. A dodává, že při zpevňování půdy je třeba pamatovat na dříve provedené výkopy pro elektrickou, vodovodní či sanitární instalaci nebo pro kanalizaci. I v těchto místech musí být půda zpevněna, jinak se působením atmosférických srážek začne povrch propadat.