Jak postavit krásné schody

Dobře navržená a postavená terasa by měla tvořit harmonický přechod mezi domem a zahradou. A takováto terasa se v žádném případě neobejde bez terasových schodů dokonale odpovídajících charakteru daného místa – například schodů z ušlechtilé dlažební kostky.

Dlažební kostka může dobře posloužit jako materiál ke stavbě venkovních schodů. Při vhodném výběru se může stát skvělou alternativou kameninových a kabřincových dlaždic. A co víc, použitím stejného materiálu na schodech, zahradních cestičkách a příjezdové cestě získá okolí vašeho domu elegantní a zároveň originální jednolitý vzhled.

Půda je základ

Ještě než se rozhodneme použít ke stavbě schodiště dlažební kostku, měli bychom si zjistit informace o stabilitě půdy, na které náš dům stojí. Tyto informace lze obvykle získat z klasifikace půdy a realizátor příjezdové cesty a zahradních cestiček by je měl znát dříve, než se pustí do práce.

„Slabé podloží bude třeba zpevnit. Tím se vyhneme případným problémům spojeným například s vysokou hladinou spodní vody, klesáním půdy nebo pohyby půdy vyvolanými střídáním ročních období,“ říká Kamil Drewczyński z firmy Libet. „Pokud naopak zjistíme, že podloží je dostatečně kvalitní, můžeme se směle pustit do díla.“

Nejprve je třeba vybrat zeminu v místech, kde se budou schody nacházet. Je třeba ji vybrat do hloubky 20–25 cm. V případě kvalitního podloží pak stačí udělat zásyp z písku a cementu. Při slabším podloží bude třeba vyrobit podezdívku ze suchého betonu, případně cementový zásyp, který zeminu zahustí a zpevní.

K samotné stavbě terasových schodů budeme potřebovat pouze dokončovací prvky a… dlažební kostky – nejlépe stejného typu, jaký jsme použili na zahradních cestičkách. Velice důležité je schody správně vyměřit a určit správný sklon. Počet schodů bude záviset na vzdálenosti mezi úrovní terasy a úrovní zahrady. Výšku jednotlivých schodů je nejlepší vyměřit jako násobek výšky použitých dlažebních kostek. Vyhneme se tak obrušování a osekávání materiálu, které je namáhavé a navíc může mít negativní estetický dopad na výsledek.

Jestliže známe rozměry schodiště, můžeme se pustit do osazování dokončovacích prvků. Například trapézové prvky kolekcí Kravento Grande a Kravento Alto je možno využít i ke stavbě schodů a jejich tvar usnadňuje přesné tvarování oblouků a půlkruhů.

Všechny dokončovací prvky je třeba osadit do malty nebo betonu – říká Piotr Kułagowski. –Nejsnáze se osazují do suchého nebo polosuchého betonu. Tyto prvky nelze zasazovat přímo do země, protože jako nosné elementy vyžadují stabilní a pevné podloží.

Při osazování dokončovacích prvků je třeba mít neustále po ruce vodováhu a skládací metr. Šířku a výšku jednotlivých schodů je totiž nutno průběžně kontrolovat a dorovnávat. Po osazení okrajů schodu je možno začít osazovat do podobného podkladu jeho výplň v podobě dlažebních kostek. Kostky je třeba usadit pomocí gumového kladiva, které by v případě světlé dlažby mělo být bílé nebo bezbarvé, aby na kostkách nezanechávalo stopy. Je možno použít i běžné kladivo a klepat do kostek přes desku. Tak se jejich povrch nepoškodí.

Spáry mezi dlažebními kostkami vyplníme praným křemenným pískem. Neobsahuje semena, takže se nemusíme obávat, že ve spárách začnou rašit rostliny. Povrch schodu několikrát zasypeme pískem a zameteme (spárování) nebo polijeme vodou (namáčení). Díky těmto postupům písek dokonale zaplní spáry mezi kostkami. Je třeba mít na paměti, že u malých ploch nelze používat zahušťovače, protože by mohly poškodit povrch.

Stavba terasových schodů se na první pohled může zdát velmi jednoduchá, je však naprosto nutné pozvat si na tuto práci profesionální firmu – říká Piotr Kułagowski. A pokud chceme mít jistotu, že se na její výsledek můžeme spolehnout, mělo by se jednat o některého z autorizovaných partnerů výrobce dlažebních kostek. Firma Libet vydává autorizační certifikáty pouze na jeden rok, což znamená, že kvalitu služeb svých partnerů neustále prověřuje.

Sladění kompozice zahrady s architekturou domu se stále častěji stává běžným požadavkem jak u velkých, tak u malých staveb. V obou případech často rozhodují o harmonickém výsledku detaily. A dobře navržené a postavené terasové schody k nim určitě patří. Při stavbě nové či rekonstrukci staré terasy, nebo třeba jen krytého vstupu do domu, bychom neměli na tuto skutečnost zapomenout.