Wynik postępowania ofertowego nr 347/06/2017/WB

Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku postępowania w związku z wyborem Dostawcy na Komorę Starzeniową oraz Komorę Klimatyczną w ramach Zapytania ofertowego 347/06/2017/WB dot. projektu pn. „Inwestycja spółki Libet SA w badania i innowacje, poprzez zakup infrastruktury B+R na rzecz realizacji badań w zakresie galanterii betonowej o wysokich właściwościach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wybrano z dniem 13.07.2017 r. ofertę firmy “TOROPOL” Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 29 , 03 – 620 Warszawa , która spełnia wszystkie wymagania techniczne dotyczące parametrów Komory Starzeniowej i Komory Klimatycznej.