Wynik postępowania ofertowego nr 311.PO.04.2017.BW

Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku postępowania w związku z wyborem dostawcy na Urządzenie do pomiaru szczelności betonu w ramach Zapytania ofertowego nr 311.PO.04.2017.BW z dnia 08.05.2017r. dot. projektu pn. „Inwestycja spółki Libet SA w badania i innowacje, poprzez zakup infrastruktury B+R na rzecz realizacji badań w zakresie galanterii betonowej o wysokich właściwościach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych”.

 

Wybrano z dniem 29.05.2016 r. ofertę firmy XELON Sp. z o.o., ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, która spełnia wszystkie wymagania dotyczące parametrów maszyny.