fbpx

Politika životního prostředí

CSR

Aktivity firmy zahrnují kromě úsilí o rozšíření produktové nabídky a o její vysokou kvalitu také odpovědný přístup k životnímu prostředí, etické jednání v obchodních vztazích a angažovanost v životě místních komunit.

Vliv na životní prostředí

V každé důležité fázi výrobního procesu kontrolujeme spotřebu energie. V zájmu vyšší efektivity průběžně analyzujeme úroveň spotřeby energie a paliv stroji a zařízeními, jež používáme. Starší a energeticky náročné elektrické motory měníme za nové, výkonnější a úsporné. Mnoho pozornosti věnujeme i logistice skladování a optimálnímu plánování dopravních cest pro vysokozdvižné vozíky, aby spotřebovávaly co nejméně paliva.

Stále méně odpadů z naší výroby končí na skládkách. V každém závodě vedeme odpadové hospodářství, které zahrnuje mimo jiné třídění odpadů a opětovné získávání obalů. Závody mají navíc zajištěné odběratele odpadů vhodných k recyklaci. Díky námi patentované úsporné a ekologické metodě jsme značně omezili užití folií pro zabezpečování palet s dlažebními kostkami (dokonce až o 70 %!). Foliové archy oddělující vrstvy kostek na paletě nahradila zrna granulátu pocházejícího z recyklace umělých hmot.

V posledních čtyřech letech jsme při výrobě betonu významně snížili spotřebu pitné vody. Využíváme pro tento účel spodní vodu ze speciálně vyhloubených studní. Zároveň jsme vybudovali a zdokonalili systém recyklace vody pro závody, které vyrábějí vymývané kostky. Je třeba poznamenat, že vypracovaný systém sedimentace je originálním a unikátním řešením.

Etika podnikání

Firma Libet se vždy a v každé situaci snaží jednat fér, a to jak vůči zákazníkům a zaměstnancům, tak vůči organizacím, s nimiž spolupracuje. Tato snaha se projevuje při každodenní práci solidností, poctivostí, důvěryhodností, respektováním práv spotřebitelů a principů čestné konkurence. O jejich účinnosti nejvíce vypovídají ocenění, kterými jsme byli vyznamenáni. K těm z poslední doby patří SOLIDNÍ FIRMA, PODNIK FAIR PLAY, SOLIDNÍ ZAMĚSTNAVATEL a KVALITA ROKU 2010.

Vztah k místním komunitám

V každém regionu, kde působíme, spolupracujeme s místními orgány, samosprávami či úřady obcí. Udržování dobrých vztahů zakládáme především na své účasti v místních společenských iniciativách a pomoci při řešení společensky citlivých otázek. Předáváme dary v podobě našich výrobků neziskovým organizacím, podporujeme školy, dětské domovy, nadace a další střediska poskytující pomoc. Okruh obdarovávaných veřejných institucí každoročně rozšiřujeme.

Libet - Producent Kostki Brukowej