Politika soukromí

Veškeré osobní údaje umístěné v servisu libet.pl jsou chráněny v souladu s předpisy zákona ze dne 29. srpna 1997, o ochraně osobních údajů.

Využívání servisu libet.pl nevyžaduje od uživatelů uvádění osobních informací. Uživatelé, kteří chtějí obdržet přístup na náš web nebo si objednat vybrané informace, vyplní formulář s uvedením údajů, které firma Libet SA využije pouze pro účely, pro něž budou poskytnuty. V souladu s přijatou politikou jsou zaregistrovaní uživatelé oprávněni opravovat a odstraňovat poskytnuté osobní údaje.

Libet - Producent Kostki Brukowej