fbpx

NÁKUPNÍ ODDĚLENÍ

1. Purchasing policy

Dear Business Partners / Suppliers,
The goal of the purchasing policy established in the LIBET group is the effective planning and making purchases on the most beneficial trade conditions while maintaining the highest quality of obtained materials, goods and services. Work based on the consistent purchasing policy allows us to effectively strengthen the cooperation with our current Trading Partners as well as ensures new contacts with new goods and services suppliers.

Basic principles of LIBET purchasing policy
Preparation of a strategy and binding procedures according to the needs of the Company specify the manner of operation in the scope of performed purchases, supervision over the List of Qualified Suppliers, verification and control of all purchased resources, spare parts, materials and services. As part of the binding purchasing policy we select our suppliers by way of tenders and requests for proposal.

2. Become a supplier

In contacts with our Suppliers we rely on principles, which shall ensure optimization of costs and guarantee efficiency and confidentiality of information which, in effect, combined with the knowledge and experience of our business partners, shall have a positive influence on our products. The key quality criteria for cooperation include:

 • Best required quality in relation to price
 • Observance of supply deadlines and reliability
 • High readiness to cooperate and provide servicing
 • Maintaining long term trade contacts
 • Proposing new technological solutions

All interested suppliers, who are able to file a competing offer that corresponds to the requirements of the Libet Group are welcomed to cooperate.
Currently we are looking for tenders especially for the below mentioned product groups:

 • Resources for the production of: sand, grit, concrete additives.
 • Packaging: stretch type foil, big bag sacks, tape with logo, palettes, wood
 • Consumables: machine parts, electric parts, parts for forklifts and loaders, diesel fuel, oils and smears, forms
 • Transportation services: dump trucks, open trailers with sides
 • Marketing – advertising services
 • Remaining: electric energy, security services, Health and Safety products, office materials,

3. General purchasing conditions

Ogólne warunki zakupu

Libet – General purchasing conditions

4. Contact us

Employees of the Purchasing Department shall provide you with all necessary information about the possibility to submit offers and principles of participating in offer submissions.
Please contact the indicated persons – according to the scope of duties provided below – or send the request to the general address zakupy@libet.pl.

Purchasing Department
zakupy@libet.pl
Sector scope
Barbara Werelich
Procurement Manager
e-mail: barbara.werelich@libet.pl
tel. 71 33 51 178

 • Materials – Additives.

 • Materials – Aggregates.

 • Materials – Cement.

 • Materials – Other.

 • Capex - Capital Projects.

 • Consultants - Lab Testing.

 • Consultants - Technical Supervision.

 • Energy - Utilities – Electricity.

 • Fuel – Gas.

 • Mouldage.

 • Logistics – Transport.

 • Cleaning & Security.

 • Telecoms - Landlines & Mobiles.

 • Consultants – It.

Natalia Zawadzka
Procurement Specialist
e-mail: natalia.zawadzka@libet.pl
tel. 71 33 51 176

 • Capex - Capital Projects.

 • Materials – Ashes.

 • Packaging Equipment.

 • Pallets.

 • Fuel – Derv. Fuel – Oil.

 • Fuel – Gas.

 • Oils & Lubricants.

 • Hydraulics & Pneumatics.

 • Electrical & Automation Components.

 • Bearings, Transmission, Bushings, Fastenings & Springs.

 • Electric Motors. Electrical Services.

 • Engineering Consumables.

 • PPE. Safety.

 • IT.

 • Postage, Courier & Freight.

 • Marketing & Advertising.

Martyna Dziewińska
Procurement Specialist
e-mail:
martyna.dziewinska@libet.pl

tel. 71 33 51 114

 • Materials – Premium aggregates.

 • Company Cars. Leasing.

 • Tyres.

 • Earthmover & Fork Lift. Plant Hire.

 • Filtration Equipment.

 • Conveyors.

 • Metal Based Products.

 • Mixers & Concrete Plant Spares & Services.

 • Trading Materials.

 • Stationery.

 • Catering & water. Healthcare.

 • Personnel, Recruitment & Training.

 • Travel.

 • Waste Management. Water Services Utilities.

 • Sale of assets.

 • Consultants – Translation.

Anna Reczkowska
e-mail: anna.reczkowska@libet.pl
tel. 71 33 51 162

 • Logistics – Transport.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA