Bezpečnost

našou prioritou je bezpečnosť a zdravie pracovníkov

Jsme přesvědčeni, že pracovat je možno bez úrazů. V této oblasti působíme na základě vlastních standardů a tam, kde je to možné a vhodné, se snažíme vycházet i nad rámec požadavků polského práva.

Důsledně dodržujeme důležité zásady BOZP. Jsou to jednoduchá pravidla jednání, jež zajišťují bezpečnost zejména na těch pracovištích, kde se vyskytují největší rizika a nebezpečí úrazu: uzavřené prostory / práce ve výškách / odpojování strojů a energie / vozidla / zvedání / osobní ochranné pomůcky. Vychováváme své zaměstnance ke kultuře bezpečnosti, tedy k tomu, aby si pravidla bezpečného chování osvojili jako přirozenou součást své každodenní práce. Mnohem účinněji než pokuty se nám osvědčují odměny za správné jednání na pracovišti.

Aktivitou a angažovaností zaměstnanců v tomto směru se dá mnohem účinněji předcházet potenciálním úrazům, a navíc se tak prohlubuje u každého pracovníka osobní odpovědnost. Naše závody v Żorech a Libiążi odpracovaly bez nejmenšího úrazu více než 3 000 dnů. To je téměř 10 let – absolutní rekord! Tři naše závody odpracovaly 2 000 dnů (5,5 roku) a šest z nich dosáhlo výsledku 1 000 dnů (3,5 roku) bez úrazu.

Už od roku 2004 se průběžně snažíme omezovat vystavování našich zaměstnanců na pracovišti faktorům škodlivým pro jejich zdraví. Ve všech našich závodech uskutečňujeme opatření, která mají za cíl minimalizaci hluku. Především izolujeme pomocí zvukotěsných kabin vibrační lisy. Zajišťujeme zaměstnancům přístup k osobním ochranným pomůckám přizpůsobeným druhu a charakteru vykonávané práce. Kromě toho provádíme školení umožňující optimální používání těchto pomůcek. Testujeme mimo jiné pilotní program individuální volby chráničů sluchu – s chrániči přizpůsobenými sluchovým kanálům konkrétního člověka.

Libet - Producent Kostki Brukowej