Libet

Libet S.A. je přední výrobce dlažebních kostek a jiných betonových dlažebních materiálů na polském trhu. Společnost je lídrem polského trhu v segmentu dlažebních kostek premium (s 30% podílem) a druhým hráčem na trhu dlažebních kostek (celkem s cca 21% podílem). Výrobky segmentu premium jsou určeny hlavně individuálním odběratelům, kdežto zboží standardního a průmyslového segmentu uspokojuje hlavně poptávku vyplývající z realizovaných infrastrukturních investic. V nabídce společnosti se nacházejí také terasové dlaždice z řady Libet Impressio, kamenné dlaždice z řady Libet Patio a průmyslové výrobky jako obrubníky a okraje, betonové kostky a dlaždice, ažurové dlaždice a palisády.

V současné době produkuje společnost zboží na 24 výrobních linkách ve 14 výrobních závodech. Celková výrobní kapacita všech závodů činí přibližně 14 mil. m² ročně (v přepočtu na standardní kostku). Výrobní závody Libet S.A. se vyznačují vysokou úrovní automatizace výrobních procesů. Skupina uskutečňuje výrobu z vysoce kvalitních surovin s využitím moderních technologií a s velkým důrazem na bezpečnost a hygienu práce.

Výrobní závody společnosti jsou rozmístěny v regionech s největší poptávkou po dlažebních kostkách. Umožňuje to optimalizovat náklady – doprava výrobků z průmyslového segmentu je rentabilní v okruhu asi 150 km od závodu, a výrobků ze standardního segmentu v okruhu přibližně 250 km.

Libet vlastní rovněž stabilní a diverzifikovanou distribuční síť, která spolupracuje se sítí autorizovaných prodejních míst, známou mezi výrobci vibrolisovaných betonových výrobků v Polsku. Společnost uskutečňuje rovněž přímý prodej – jednak firmám zabývajícím se silničním stavitelstvím a jednak velkoobchodům a firmám všeobecného stavitelství. Jako jeden z mála výrobců dlažebních kostek v Polsku stimuluje Libet poptávku také nabídkou služeb projektování a aranžování usedlostí.

 

Libet - Producent Kostki Brukowej